Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Cơ cấu tổ chức

Ban Lãnh đạo Nhà xuất bản :      01 người

+ Phó Giám đốc phụ trách :ThS. Đỗ Lê Anh

- Email: dlanh@vnua.edu.vn

 - Chịu trách nhiệm chung, lãnh đạo, điều hành các hoạt động của Nhà xuất bản

Ban Biên tập Sách (giáo trình, sách chuyên khảo, các loại sách khác), bao gồm :      04 người

+ Biên tập viên Tiếng Anh,

+ Biên tập viên lĩnh vực kinh tế - xã hội,

+ Biên tập viên lĩnh vực nông học, BVTV,…

+ Biên tập viên lĩnh vực chăn nuôi – thú y.

Ban Phát hành :         02 người

+ Một làm công tác bán sách giáo trình

+ Một cán bộ làm công tác phát hành sách

Phòng Kế hoạch tổng hợp :   02 người

Văn phòng kiêm cán bộ kế hoạch

Kế toán, thủ quỹ

Bộ phận chế bản, thiết kế, in và gia công ấn phẩm :    05 người

Thiết kế, trình bày và chế bản :  02 người

In và gia công ấn phẩm :   03 người

- Bộ phận Quản trị website và Quản trị mạng:    03 người.

+ Quản trị nội dung website của Học viện: 01 người.

+ Quản trị hệ thống server, hệ thống mạng toàn Học viện: 02 người.

 

Về chúng tôi

  • Giới thiệu chung
  • Tầm nhìn
  • Nhân lực

Xuất bản phẩm

  • Sách chuyên khảo
  • Sách tham khảo
  • Giáo trình
ấm

Dịch vụ

  • In ấn, Xuất bản;
  • Thiết kế website
  • Thiết kế đồ họa

Địa chỉ

HV Nông nghiệp Việt Nam, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

Tel: +84 (24) 3 876 0325

Email: nxbdhnn@vnua.edu.vn