Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Cơ cấu tổ chức

Ban Lãnh đạo Nhà xuất bản :      02 người

+ Giám đốc kiêm Tổng Biên tập : TS. Nguyễn Quốc Oánh

xep oanh

- Email: nqoanh@vnua.edu.vn

- Chịu trách nhiệm chung, lãnh đạo, điều hành các hoạt động của Nhà xuất bản

+ Phó Giám đốc : ThS.Đỗ Lê Anh

- Email: dlanh@vnua.edu.vn

- Giúp việc cho Giám đốc, chịu trách nhiệm khâu in ấn, phát hành…– làm việc theo chế độ chuyên trách

Ban Biên tập Sách (giáo trình, sách chuyên khảo, các loại sách khác), bao gồm :      04 người

+ Biên tập viên Tiếng Anh,

+ Biên tập viên lĩnh vực kinh tế - xã hội,

+ Biên tập viên lĩnh vực nông học, BVTV,…

+ Biên tập viên lĩnh vực chăn nuôi – thú y.

Ban Phát hành :         02 người

+ Một làm công tác bán sách giáo trình

+ Một cán bộ làm công tác phát hành sách

Phòng Kế hoạch tổng hợp :   02 người

Văn phòng kiêm cán bộ kế hoạch

Kế toán, thủ quỹ

Bộ phận chế bản, thiết kế, in và gia công ấn phẩm :    05 người

Thiết kế, trình bày và chế bản :  02 người

In và gia công ấn phẩm :   03 người

- Bộ phận Quản trị website và Quản trị mạng:    04 người.

+ Quản trị nội dung website của Học viện: 02 người.

+ Quản trị hệ thống server, hệ thống mạng toàn Học viện: 02 người.

 

Về chúng tôi

  • Giới thiệu chung
  • Tầm nhìn
  • Nhân lực

Xuất bản phẩm

  • Sách chuyên khảo
  • Sách tham khảo
  • Giáo trình
ấm

Dịch vụ

  • In ấn, Xuất bản;
  • Thiết kế website
  • Thiết kế đồ họa

Địa chỉ

HV Nông nghiệp Việt Nam, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

Tel: +84 (24) 3 876 0325

Email: nxbdhnn@vnua.edu.vn