Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Quản trị website

Các nguyên tắc trong biên tập tin bài mà quản trị website phải lưu ý:

1. Tiêu đề tối đa 75 ký tự, đặt trên một dòng văn bản, chứa từ khóa.

2. Đoạn mô tả ngắn tối đa 135 từ, đặt trên 2-3 dòng, chứa từ khóa.

3. Trong code, thẻ H1 xuất hiện chỉ một lần duy nhất, chứa từ khóa

4. Toàn văn bản chỉ nên có 5-6 lần xuất hiện từ khóa

5. Văn bản có mở bài, thân bài, kết luận

 

Về chúng tôi

  • Giới thiệu chung
  • Tầm nhìn
  • Nhân lực

Xuất bản phẩm

  • Sách chuyên khảo
  • Sách tham khảo
  • Giáo trình
ấm

Dịch vụ

  • In ấn, Xuất bản;
  • Thiết kế website
  • Thiết kế đồ họa

Địa chỉ

HV Nông nghiệp Việt Nam, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

Tel: +84 (24) 3 876 0325

Email: nxbdhnn@vnua.edu.vn