Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Xuất bản phẩm

Giáo trình Vật lý dùng cho ngành Nông, Lâm, Ngư nghiệp ở các trường đại học, cao đẳng, được Bộ môn Vật lý – Trường đại học Nông nghiệp I (Nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam) biên soạn theo khung chương trình môn vật lý (45 tiết), do Hội đồng khối ngành Nông, Lâm, Ngư nghiệp đề nghị và được thông qua năm 2003.

Nội dung giáo trình gồm 9 chương:

- Chương 1,2, 3, 4 đề cập đến các đặc trưng, nguyên lý, định luật cơ bản của cơ học và nhiệt học.

- Chương 5, 6 trình bày các khái niệm, hiện tượng quy luật về điện từ.

- Chương 7, 8 đề cập đến các hiện tượng, quy luật chủ yếu của quang học sóng, quang lượng tử và quang sinh học.

- Chương 9 bao gồm cơ sở của cơ học lượng tử, vật lý nguyên tử và hạt nhân.

Ngoài mục đích trang bị cho sinh viên ngành Nông, Lâm, Ngư nghiệp những kiến thức vật lý cơ bản, cần thiết nhất, làm cơ sở để học tốt các môn học cơ sở và chuyên ngành; trong mỗi chương còn đề cập đến một số quá trình vật lý trong cơ thể sinh vật và những ứng dụng vật lý trong các ngành nói trên.

Cuốn giáo trình này có thể dùng cho cán bộ giảng dạy và sinh viên các trường đại học, cao đẳng làm tài liệu giảng dạy, học tập và tham khảo.

Tham gia biên soan gồm các tác giả:

- Đoàn Văn Cán: Chương 1, 2, 5, 6.

- Trần Đình Đông: Chương 3, 4, 7, 8, 9 và chịu trách nhiệm hiệu đính toàn bộ giáo trình.

Tuy ban biên soạn đã có cố gắng nhưng việc biên soạn một giáo trình Vật lý đại cương với khung chương trình 45 tiết, chắc chắn không thể đầy đủ và khó tránh khỏi sai sót. Chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến phê bình, góp ý của bạn đọc để những lần xuất bản sau giáo trình được hoàn thiện hơn.

 

Về chúng tôi

  • Giới thiệu chung
  • Tầm nhìn
  • Nhân lực

Xuất bản phẩm

  • Sách chuyên khảo
  • Sách tham khảo
  • Giáo trình
ấm

Dịch vụ

  • In ấn, Xuất bản;
  • Thiết kế website
  • Thiết kế đồ họa

Địa chỉ

HV Nông nghiệp Việt Nam, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

Tel: +84 (24) 3 876 0325

Email: nxbdhnn@vnua.edu.vn