Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Xuất bản phẩm
Vi khuẩn hại cây trồng là một trong những môn học chính trong chương trình đào tạo kỹ sư nông nghiệp thuộc các ngành nông học. Sau giáo trình Bệnh cây nông nghiệp và Bệnh cây chuyên khoa, giáo trình này giúp cho sinh viên tìm hiểu về vi khuẩn đại cương, vi khuẩn gây bệnh trên từng loại cây trồng cụ thể.
Giáo trình nhằm cung cấp cho người học hệ thống các kiến thức cơ bản và chuyên môn, làm nền tảng để nâng cao trình độ nghiên cứu, kỹ năng thực hành về chẩn đoán nhận biết bệnh vi khuẩn, triệu chứng tác hại, đặc điểm hình thái sinh học, đặc điểm xâm nhiễm, lan truyền, sinh thái bệnh và biện pháp quản lý tổng hợp bệnh vi khuẩn trên các loại cây trồng phổ biến ở nước ta.
Giáo trình gồm 3 phần:
Phần A: Bệnh vi khuẩn đại cương.
Phần B: Bệnh vi khuẩn chuyên khoa.
Phần C: Thực hành bệnh vi khuẩn.
Giáo trình sử dụng làm tài liệu học tập chính thức cho sinh viên đại học, sau đại học thuộc ngành Bảo vệ thực vật, Khoa học cây trồng, Di truyền giống, Công nghệ sinh học, Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp,... đồng thời có thể sử dụng làm tài liệu nghiên cứu, tham khảo cho cán bộ công tác trong lĩnh vực nông nghiệp.
Giáo trình được biên soạn trong khuôn khổ chương trình môn học, thời lượng giảng dạy của giáo trình là hai đơn vị học trình, trong đó lý thuyết 1,5 và thực hành 0,5 đơn vị học trình.
Giáo trình được biên soạn bởi tập thể cán bộ giảng dạy Bộ môn Bệnh cây, Khoa Nông học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Cụ thể:
Chủ biên: PGS.TS. Đỗ Tấn Dũng
- PGS.TS. Đỗ Tấn Dũng: chương 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
- PGS.TS. Lê Lương Tề: chương 2, 3, 4, 5, 6, 9.
- TS. Trần Nguyễn Hà: chương 7, 8 và phần C.
- TS. Đỗ Trung Kiên: chương 6, 8, 9 và phần C.
Mặc dù đã có nhiều cố gắng, giáo trình khó tránh khỏi những thiếu sót. Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm chia sẻ và ý kiến đóng góp của độc giả để hoàn thiện trong lần tái bản tiếp theo.
TM nhóm tác giả

 

Về chúng tôi

  • Giới thiệu chung
  • Tầm nhìn
  • Nhân lực

Xuất bản phẩm

  • Sách chuyên khảo
  • Sách tham khảo
  • Giáo trình
ấm

Dịch vụ

  • In ấn, Xuất bản;
  • Thiết kế website
  • Thiết kế đồ họa

Địa chỉ

HV Nông nghiệp Việt Nam, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

Tel: +84 (24) 3 876 0325

Email: nxbdhnn@vnua.edu.vn