Mẫu Hội đồng thẩm định giáo trình

 

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA………

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

DANH SÁCH GIỚI THIỆU CHUYÊN GIA THẨM ĐỊNH

 

           Kính gửi: Nhà xuất bản Học viện Nông nghiệp

 

Tên giáo trình:

Chủ biên:

Tham gia:

STT

Họ và tênChức danh
hội đồng
Chuyên mônĐơn vị
công tác
Điện thoạiĐịa chỉ liên hệ

(Trong Học viện: Bộ môn, khoa.

Ngoài Học viện: địa chỉ nhà hoặc cơ quan)

Số tài khoản, ngân hàng, mã số thuế

(Dành cho người ngoài HV)

1 Chủ tịch     
2 Chủ tịch     
3 Phản biện     
4 Phản biện     
5 Phản biện     
6 Ủy viên     
7 Ủy viên     

 

 

Hà Nội, ngày ……. tháng …….. năm 20…

 

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC
(Kí, ghi rõ họ tên)

  

 

– Trong danh sách, người ngoài Học viện tối thiểu là 02 người

– Thư kí hội đồng là thành viên NXB.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *