– Ban Lãnh đạo Nhà xuất bản:      01 người

+ Giám đốc :ThS. Đỗ Lê Anh

– Email: dlanh@vnua.edu.vn

– Bộ phận Trị sự Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam: 05 người

– Bộ phận Biên tập sách (giáo trình, sách chuyên khảo, các loại sách khác): 06 người

– Bộ phận Kế hoạch tổng hợp02 người

 Bộ phận Chế bản, thiết kế, in và Gia công ấn phẩm: 01 người

– Bộ phận Quản trị website và Quản trị mạng: 03 người.

Danh sách cán bộ

TTHọ và tênChức vụTổ/BanEmail/Điện thoại
1Đỗ Lê AnhGiám đốcBan Giám đốcdlanh@vnua.edu.vn
2Trần Thị Hoài AnhBiên tập viênTạp chíhoaianh@vnua.edu.vn
3Lê Thị Kim DungBiên tập viênlkdung@vnua.edu.vn
4Nguyễn Thị ThủyBiên tập viênnguyenthithuy@vnua.edu.vn
5Trần Đăng KhánhThường trực tạp chí tiếng Anhtdkhanh@vnua.edu.vn
6Hoàng Đức LiênBiên tập viênBiên tập sách
7Lưu Văn HuyBiên tập viênhuybook@vnua.edu.vn
8Chu Tuấn AnhBiên tập viên
9Đào Thị HươngBiên tập viêndaothihuong@vnua.edu.vn
10Trần Tú AnhBiên tập viêntu.anh@vnua.edu.vn
11Nguyễn Thu HằngBiên tập viênnthang@vnua.edu.vn
12Nguyễn Thị Thanh TuấnKế toán viênPhòng Kế hoạch tổng hợpntttuan@vnua.edu.vn
13Trần Thị Kim AnhKỹ thuật viênttkanh@vnua.edu.vn
14Nguyễn Hữu TuấnKỹ sưQuản trị website và Quản trị mạngnhtuan@vnua.edu.vn
15Dương Huy ThanhKỹ sưdhthanh@vnua.edu.vn
16Hà Thị Phương MaiKỹ sưhtpmai@vnua.edu.vn