Bệnh hại cây trồng Việt Nam

290,000 VNĐ

Sách Bệnh hại cây trồng Việt Nam xuất bản lần này là một tập sách tập hợp nhiều thông tin về bệnh hại thực vật Việt Nam. Sách do GS.TS Vũ Triệu Mân chủ biên, cùng các đồng chủ biên là GS.TS. Nguyễn Văn Tuất, GS.TS. Bùi Cách Tuyến, PGS. Phạm Văn Kim và 82 tác giả tham gia viết. Đây là tài liệu tham khảo tốt cho các kỹ sư, cán bộ nghiên cứu, các nghiên cứu sinh, thực tập sinh, sinh viên, ngành bảo vệ thực vật và các cán bộ ngoài ngành.