Điều khiển Logic

70,000 VNĐ

“Điều khiển logic” là một trong những môn học trọng tâm trong chương trình đào tạo Kỹ sư chuyên ngành Tự động hóa thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Sau một thời gian giảng dạy, nội dung của môn học đã được bổ sung và hoàn chỉnh, cập nhật nhiều kiến thức mới nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và hiện đại về hệ thống điều khiển logic trong công nghiệp và nông nghiệp.

Danh mục: Từ khóa: ,
404 Not Found

Server Error

404

Page Not Found

This page either doesn't exist, or it moved somewhere else.


That's what you can do