PLC

PLC” là một trong những học phần trọng tâm trong chương trình đào tạo kỹ sư chuyên ngành Tự động hóa thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Sau một thời gian giảng dạy, nội dung của môn học đã được bổ sung và hoàn chỉnh, cập nhật nhiều kiến thức mới nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và hiện đại về PLC.

Danh mục: Từ khóa: