Dao động trong kỹ thuật

Trong thực tế ta thường gặp các hệ kỹ thuật (máy móc, các bộ phận máy móc, công trình…) khi làm việc có chuyển động lặp đi lặp lại quanh vị trí cân bằng nhiều lần. Hiện tượng đó gọi là dao động trong kỹ thuật. Có những “dao động mong muốn” phục vụ một mục đích hữu ích nào đó như dao động của máy rung được sử dụng trong máy móc công nghiệp như khoan, đầm lèn; dao động của sàng rung để phân loại ngũ cốc, phân loại hạt…

Danh mục: Từ khóa: ,