Hội nghị công tác giáo trình 2019

Công tác giáo trình đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp giáo dục của một trường Đại học. Học viện Nông nghiệp Việt Nam luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc xây dựng các giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo chất lượng để phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Chiều ngày 28/08/2019, tại Hội trường C – Nhà Hành chính, Hội nghị công tác giáo trình 2019 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã được tổ chức dưới sự chủ trì của GS.TS. Phạm Văn Cường – Phó giám đốc Học viện. Hội nghị có sự tham gia của GS.TS. Nguyễn Xuân Trạch, Phó Tổng biên tập Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, PGS.TS. Nguyễn Tất Cảnh, Tổng biên tập Nhà xuất bản Học viện Nông nghiệp cùng lãnh đạo của Nhà xuất bản, Trung tâm Thông tin thư viện Lương Định Của và các lãnh đạo, cán bộ phụ trách đào tạo của các Khoa trực thuộc, đại diện Hội sinh viên Học viện.

Sau phát biểu khai mạc của GS.TS. Phạm Văn Cường – Phó giám đốc Học viện và PGS.TS. Nguyễn Tất Cảnh, Tổng biên tập Nhà xuất bản Học viện Nông nghiệp, hội nghị lắng nghe báo cáo công tác xuất bản của Học viện giai đoạn 2012 đến nay của ThS Đỗ Lê Anh, Giám đốc Nhà xuất bản; báo cáo tình hình sử dụng giáo trình tại thư viện của Phạm Thị Thanh Mai, Giám đốc Trung tâm Thông tin thư viện Lương Định Của và tham luận: “Giáo trình cấp đại học”: được trình bày bởi PGS. TS. Vũ Đình Hòa.

Hội nghị lắng nghe các báo cáo và tham luận.

Các báo cáo cho thấy tình hình thực tiễn của công tác giáo trình trong Học viện, đồng thời nêu ra những khó khăn, thuận lợi trong hoạt động của từng đơn vị liên quan đến công tác giáo trình cũng như bức tranh toàn cảnh về hoạt động này. Tham luận của PGS. TS. Vũ Đình Hòa nêu ra chi tiết vai trò của công tác giáo trình phục vụ đào tạo Đại học, các vấn đề liên quan đến viết giáo trình và đề xuất những ý kiến cải tiến.

Sau khi lắng nghe các báo cáo, tham luận, hội nghị tiến hành thảo luận. GS.TS. Nguyễn Xuân Trạch góp ý cho tham luận kèm những đề nghị đối với công tác xuất bản, GS.TS. Phạm Văn Cường yêu cầu quy định rõ liên quan đến đánh giá thi đua để nâng cao trách nhiệm của cá nhân và tập thể từng đơn vị, yêu cầu về những quy định và quy trình rõ ràng. Bên cạnh đó hội nghị cũng tiếp nhận các ý kiến sôi nổi và tâm huyết của các thành viên tham gia .

Các thảo luận diễn ra sôi nổi cùng những ý kiến tâm huyết đối với công tác giáo trình của Học viện.

Kết thúc Hội nghị công tác giáo trình 2019, GS.TS. Phạm Văn Cường – Phó giám đốc Học viện kết luận chỉ đạo tiến hành tổ chức cuộc họp về Dự thảo quy định công tác giáo trình vào thời gian tới đồng thời yêu cầu Nhà xuất bản gửi Dự thảo quy định công tác giáo trình về khoa và tập hợp ý kiến đóng góp của các Khoa.

Hội nghị là công tác thường niên tuy nhiên cũng là hoạt động mà Học viện Nông nghiệp Việt Nam luôn chú trọng để nâng cao chất lượng trong công tác giáo trình, phục vụ tốt cho chuyên môn.

Đinh Thế Duy – Nhà xuất bản Học viện Nông nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

404 Not Found

Server Error

404

Page Not Found

This page either doesn't exist, or it moved somewhere else.


That's what you can do