Năm 2018 có gần 500 sách đã được xuất bản

Tại Hội nghị do Ban Tuyên giáo Trung Ương, Bộ Thông tin và Truyền Thông cùng Hội nhà xuất bản Việt Nam tổ chức ngày 18/01/2019 đã đưa ra số liệu thống kê sách đã phát hành năm 2018.

Trong toàn ngàn, có trên 33 nghìn đầu sách được xuất bản và có trên 430 triệu bản sách tăng về số đầu sách và số bản so với năm 2017.Các đề tài nội dung, hình thức, mẫu mã ngày càng đa dạng, chất lượng sách được cải thiện. Trong đó, xuất bản được nhiều đầu sách giá trị về lý luận chính trị, kinh tế, văn hóa, văn học, lịch sử, các công trình nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn, khoa học công nghệ, hướng nghiệp…
Để phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, đáp ứng nhu cầu của đọc, các nhà xuất bản đã chú trọng biên tập và kịp thời phát hành các sách học tập, quán triệt các Nghị quyết Đại hội 12 và các Hội nghị Trung ương 5,6,7,8; sách về xây dựng, chỉnh đốn đảng gắn với học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…Các cơ quan chức năng kịp thời chỉ đạo định hướng các nội dung phức tạp, nhạy cảm góp phần hạn chế việc khai thác các mảng đề tài xa rời tôn chỉ mục đích.

Ông Chu Hòa, Cục Trưởng, Cục xuất bản, in và phát hành, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết: “Ngành xuất bản trong năm 2018 có sự bứt phá ngoạn mục, nội dung xuất bản phẩm kèm theo sự phát triển về khối lượng đã có bước phát triển về chất lượng. Ngành xuất bản đã đáp ứng được các nhiệm vụ chính trị trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước trong các tác phẩm, xuất bản phẩm. Các cơ quan chủ quản, nhà xuất bản đã có sự quan tâm về công tác chỉ đạo định hướng hoạt động của nhà xuất bản đặc biệt là đảm bảo nội dung chính trị và tư tưởng”.

Năm 2019, các cơ quan chủ quản và nhà xuất bản sẽ tiếp tục nghiên cứu thực hiện mô hình hoạt động theo Kết luận số 19 của Ban Bí thư “Về tiếp tục thực hiện chỉ thị 42 về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất  bản”. Đồng thời bám sát các nhiệm vụ chính trị đẩy mạnh xuất bản các bản phầm tuyên truyền theo tinh thần đổi mới, sáng tạo các Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, Nghị quyết Hội  Nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”./.

Nhà xuất bản Học viện Nông nghiệp (nguồn tin VOV)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

404 Not Found

Server Error

404

Page Not Found

This page either doesn't exist, or it moved somewhere else.


That's what you can do