Tính toán động lực học chất lỏng

91,000 VNĐ

Nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực cơ học chất lỏng của các trường đại học kỹ thuật, chúng tôi biên soạn cuốn “TÍNH TOÁN ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT LỎNG” làm tài liệu giảng dạy và học tập cho giảng viên, học viên cao học thuộc các ngành Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật nhiệt – lạnh, hàng không, môi trường…